Pasifik Raf Sistemleri

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

  • Tüm süreçlerde, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi amaçlayarak üretimini gerçekleştirir.

 Çevresel Sorumluluk

Pasifik Raf Sistemleri’nin doğaya saygılı çevre misyonu, bütün faaliyetlerini şekillendiren sürdürülebilir gelişiminin önemini vurgular. Ofis katlarında bulundurduğu geri dönüşüm noktaları ile atıkların geri dönüştürülmesine katkıda bulunur. Artan yemekleri sokak hayvanları için kullanarak bu bilinci yaymayı hedefler. Çalışanlarının sürdürülebilir bir çevreye olan olumlu ve bilinçli yaklaşımlarının, çevresel sorumluluk alanıyla ilgili konularda daha yapıcı ve çözüm odaklı adımlar oluşturacağını düşünmektedir. Bu nedenle, çevresel sorumluluk stratejisinin temelini çalışan farkındalığı ve eğitimleri oluşturmaktadır.